โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาตาก ถวายเทียนจำนำพรรษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนาตาก ถวายเทียนจำนำพรรษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 726 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 กรกฎาคม 2560 - 5 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก

วันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2560
เวลา 15:00 น. พร้อมกัน ณ หน้าอาคารอำนวยการ
เวลา  15:30 น. รองอธิการบดีฯ บุคลากร กองบริหารทรัพยากรฯ คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เคลื่อนขบวนไป ณ วัดหนองกะโห้
                       คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  เคลื่อนขบวนไป ณ วัดเขาถ้ำ
                       กองการศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปกรรมฯ  เคลื่อนขบวนไป ณ วัดท่าไม้แดง
เวลา 16:00 น. ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดที่กำหนดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา