โลโก้เว็บไซต์ พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 สิงหาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 336 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 สิงหาคม 2560 - 9 สิงหาคม 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม กองการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๕  พรรษา  วันพุธ   ที่  ๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐   ณ  อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดการคลิก กำหนดการคลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา