โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาระบบและติดตามผล มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนาระบบและติดตามผล มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 619 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 ธันวาคม 2560 - 15 ธันวาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : สนงฯ ประกันฯ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา