โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 398 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 16 มิถุนายน 2559 - 17 มิถุนายน 2559

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ

ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยาบริการแลเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา