โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 ตุลาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1210 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 พฤศจิกายน 2560 - 20 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา