โลโก้เว็บไซต์ ล้านนาสัญจร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ล้านนาสัญจร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 ธันวาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 219 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 12 ธันวาคม 2560 - 13 ธันวาคม 2560

สถานที่ : ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ลำปาง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา