โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสภาวิชาการ มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมสภาวิชาการ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 ธันวาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1673 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 4 มกราคม 2561 - 4 มกราคม 2561

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา