โลโก้เว็บไซต์ วันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 701 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 13 มกราคม 2561 - 13 มกราคม 2561

สถานที่ : อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ลำปาง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา