โลโก้เว็บไซต์ ตักบาตรวันดี ต้อนรับปีใหม่61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตักบาตรวันดี ต้อนรับปีใหม่61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 251 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 มกราคม 2561 - 8 มกราคม 2561

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา

          ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรมตัดบาตรวันดีต้อนรับปีใหม่ 2561 ในวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ เวลา 07.00-07.30 น. กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 5 รูป  07.30 – 08.30 น. ฟังบรรยายพระธรรมเทศนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5434 2547-8 ต่อ 113


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา