โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการนักศึกษาครั้งที่ 5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมวิชาการนักศึกษาครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 380 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ส่งบทความ คลิก 

http://conference.lpc.rmutl.ac.th/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา