โลโก้เว็บไซต์  Job & Education Fair ประจำปีการศึกษา 2560  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Job & Education Fair ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2533 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 23 มีนาคม 2561 - 24 มีนาคม 2561

สถานที่ : หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : งานแนะแนวการศึกษาอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนนักศึกษา บัณฑิต ผู้ว่างงาน และผู้ที่สนใจ ร่วมงานมหกรรมแนะแนว หางานทำ และศึกษาต่อ Job & Education Fair ประจำปีการศึกษา 2560 ภายในงานจะพบกับบูธตำแหน่งงานว่างจากบริษัทชั้นนำ สถาบันศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นิทรรศการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ และธุรกิจ Start Up ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-24 มี.ค. 2561 เวลา 9.00-16.00 น. 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา