โลโก้เว็บไซต์ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับพื้นที่ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับพื้นที่ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มิถุนายน 2561 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 528 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 กรกฎาคม 2561 - 15 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพ มทร.ล้านนา เชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา