โลโก้เว็บไซต์ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มิถุนายน 2561 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 467 คน

(3) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561

สถานที่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา