โลโก้เว็บไซต์ RMUTL STAR CONTEST 2018 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMUTL STAR CONTEST 2018

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 657 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 กรกฎาคม 2561 - 5 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : โรงอาหาร

ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา