โลโก้เว็บไซต์ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานสายสนับสนุน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานสายสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 488 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 กันยายน 2561 - 2 กันยายน 2561

สถานที่ : โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันคุณภาพฯ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา