โลโก้เว็บไซต์ งานเรียงร้อยสายสัมพันธ์ เชิดชูผู้เกษียณอายุราชการ   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานเรียงร้อยสายสัมพันธ์ เชิดชูผู้เกษียณอายุราชการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กันยายน 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 468 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 21 กันยายน 2561 - 21 กันยายน 2561

สถานที่ : ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา

ขอเชิญร่วมงาน เรียงร้อยสายสัมพันธ์ เชิดชูผู้เกษียณอายุราชการ  มทร.ล้านนา ในวันที่ 21 กันยายน 2561

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ 

เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป  กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์องค์รวม โดย อาจารย์ชญานินทร์ บุญเลิศ แพทย์แผนไทย  

เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมเรียงร้อยสายสัมพันธ์ เชิดชูผู้เกษียณอายุราชการ

https://www.rmutl.ac.th/news/

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา