โลโก้เว็บไซต์ งานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มกราคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3078 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา

งาน “เกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 2”  ระหว่างวันที่ 25 – 31 มกราคม 2562  https://www.rmutl.ac.th/news/9748

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา