โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีพบผู้นำนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดีพบผู้นำนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาอธิการบดีพบผู้นำนักศึกษา
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559  เวลา 9.00 น. หลังพิธีไหว้คร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา