โลโก้เว็บไซต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่  เข้าศึกษาดูงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กองพัฒนานักศึกษาได้ต้อนรับโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาประกอบไปด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา