โลโก้เว็บไซต์ 18 ม.ค.66: ถ่ายทอดสด พิธีมอบรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

18 ม.ค.66: ถ่ายทอดสด พิธีมอบรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนาสถช. ถ่ายทอดสด พิธีมอบรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปี พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์
  วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา/หัวหน้ากลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ พร้อมด้วย นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และ นายเจษ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา