โลโก้เว็บไซต์ พิธีไหว้ครู คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีไหว้ครู คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาพิธีไหว้ครู คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา