โลโก้เว็บไซต์ TRUE Internship รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

TRUE Internship รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2566 โดย มทร.ล้านนาTRUE Internship รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
TRUE Internship รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำสาขาเชียงใหม่ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา