โลโก้เว็บไซต์ สอบตรง 2-66 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สอบตรง 2-66

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 โดย มทร.ล้านนาสอบตรง รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2566
สอบตรง รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2566 สนามสอบ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก สอบวันที่ 8 เมษายน 2566 1.การสอบตรง ใน ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา