โลโก้เว็บไซต์ ดูงานนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยในอเมริกา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดูงานนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยในอเมริกา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมกับ สกอ. เดินทางศึกษาดูงานการให้บริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ และผู้บริหารสถาบันอุด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา