โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา หอการค้าจังหวัดน่าน ก่อนเดินทางทำความร่วมกับโรงไฟฟ้าหงษา สปป.ลาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา หอการค้าจังหวัดน่าน ก่อนเดินทางทำความร่วมกับโรงไฟฟ้าหงษา สปป.ลาว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมหารือหอการค้าจังหวัดน่าน ก่อนเดินทางทำความร่วมกับโรงไฟฟ้าหงษา สปป.ลาว
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดีด้านวิชาการ คณบดี 4 คณะ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา