โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาเตรียมวิศวะฯ เรียนรู้มาตรฐานฝีมือแรงงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาเตรียมวิศวะฯ เรียนรู้มาตรฐานฝีมือแรงงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา