โลโก้เว็บไซต์ รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ รับรางวัลเหมราช บุคคลต้นแบบแห่งปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ รับรางวัลเหมราช บุคคลต้นแบบแห่งปี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา