โลโก้เว็บไซต์ ธรรมสวนะ นบพระฟังธรรม_14-9-66 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ธรรมสวนะ นบพระฟังธรรม_14-9-66

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2566 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมสืบสานประเพณีวันธรรมสวนะ นบพระฟังธรรม เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ลดละ เลิก อบายมุข ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายทานในวันธรรมสวนะ ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา
วันที่ 14 กันยายน 2566 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดกิจกรรมถวายทาน และฟังพระธรรมเทศนาภายใต้ “โครงการสืบสานประเพณีวันธรรมสวนะ นบพระฟังธรรม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา