โลโก้เว็บไซต์ รศ.ดร.รจนา  ชื่นศิริกุลชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่ดูการผลิตผ้าทอพื้นถิ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รศ.ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่ดูการผลิตผ้าทอพื้นถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนารศ.ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่ดูการผลิตผ้าทอพื้นถิ่น
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 รศ.ดร.รจนา  ชื่นศิริกุลชัย อาจารย์ประสาขาสาขาอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา