โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ต้อนรับคณะเยี่ยมชมและสำรวจความพร้อม โครงการ Innovation Incubation Center (IIC.)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ต้อนรับคณะเยี่ยมชมและสำรวจความพร้อม โครงการ Innovation Incubation Center (IIC.)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ต้อนรับคณะเยี่ยมชมและสำรวจความพร้อม โครงการ Innovation Incubation Center (IIC.)
วันนี้ (๗ ตุลาคม ๒๕๕๙) ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา