โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี พล.ท.โกศล  ประทุมชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี พล.ท.โกศล ประทุมชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดี พล.ท.โกศล ประทุมชาติ
ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้านบริหาร พร้อมด้วยอาจารย์อัคค์สัจจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา