โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ส่ง 2 นักศึกษา EIC ร่วม SRE-YMCA ประเทศสิงคโปร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ส่ง 2 นักศึกษา EIC ร่วม SRE-YMCA ประเทศสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา