โลโก้เว็บไซต์ ประชุมร่วมกับผู้แทนจากรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมร่วมกับผู้แทนจากรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมประชุมหารือการทำความร่วมมือด้านการศึกษา กับผู้แทนจากรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี  พร้อมด้วยผู้แทนจากบริหารธุรกิจและศิลปศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา