โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหารร่วมนิทรรศการ บัวบาทยาตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหารร่วมนิทรรศการ บัวบาทยาตรา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหารร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ บัวบาทยาตรา
ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้านบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา