โลโก้เว็บไซต์ รวมพลังแห่งความภักดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รวมพลังแห่งความภักดี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนาขอเชิญร่วมกิจกรรม ราชมงคลล้านนา รวมพลังแห่งความภักดี
ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรม “ราชมงคลล้านนา รวมพลังแห่ง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา