โลโก้เว็บไซต์ ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน ภาคพายัพ เกมส์ ครั้งที่ 18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน ภาคพายัพ เกมส์ ครั้งที่ 18

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนาประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน ภาคพายัพ เกมส์ ครั้งที่ 18
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน ภาคพายัพ เกมส์ ครั้งที่ 18


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา