โลโก้เว็บไซต์ พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ 5 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  เนื...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา