โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนธันวาคม 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนธันวาคม 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ชูประเด็นการจัดงานครบ 12 ปี สถาปนา มทร.ล้านนา ในเวทีสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30 น. ณ ศูนย์ดับเพลิง สนามบินเชียงใหม่ ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา