โลโก้เว็บไซต์ ประชุมกีฬาบุคลากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมกีฬาบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดประชุมกำหนดแนวทางการจัดกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ปี 59 เน้นสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 กองกลางสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา จัดการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานและคณะต่าง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา