โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เปิดเวทีสาธารณะโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านทรัพยากรศิลปะและวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เปิดเวทีสาธารณะโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านทรัพยากรศิลปะและวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เปิดเวทีสาธารณะโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านทรัพยากรศิลปะและวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยคุณพนิดา ฐปนางกูร ผู้จัดการโครงการอาวุโส สถาบันคล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา