โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์ ITAP ต่อยอดผู้ประกอบการ SMEs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์ ITAP ต่อยอดผู้ประกอบการ SMEs

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดประชาสัมพันธ์ ITAP ต่อยอดผู้ประกอบการ SMEs
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมประชาสัมพันธ์โปรแกรมสนับสนุนการพัฒน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา