โลโก้เว็บไซต์ 6 รางวัลเอเชียเวที Asian Packaging Congress ณ  ประเทศอินเดีย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

6 รางวัลเอเชียเวที Asian Packaging Congress ณ ประเทศอินเดีย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา6 รางวัลระดับเอเชีย จากเวที Asian Packaging Congress
จาก ASIA STAR 2008 ถึง ASIA STAR 2016 สานฝันเวทีการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย6 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ คว้า 6 รางวัลจากเวที Asian Packaging Congress (Lifeline of Modern...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา