โลโก้เว็บไซต์ Retreat กลุ่มราชมงคล ครั้งที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Retreat กลุ่มราชมงคล ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาRetreat กลุ่มราชมงคล ครั้งที่ 1
Retreat กลุ่มราชมงคล ครั้งที่ 1รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณบดี คณะผู้บริหาร ร่วมประชุม Retreat นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา