โลโก้เว็บไซต์ ชมรมฅนจรอาสาพัฒนา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชมรมฅนจรอาสาพัฒนา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาชมรมฅนจรอาสาพัฒนา 2559
ชมรมฅนจรอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เชียงใหม่ ดำเนินโครงการ“โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่10” ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา