โลโก้เว็บไซต์ Gistda ร่วมหารือพัฒนาด้านเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Gistda ร่วมหารือพัฒนาด้านเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาGistda ร่วมหารือพัฒนาด้านเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559นายเชาวลิต  ศิลปะทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เข้าพบ รศ.ดร.นำยุทธ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา