โลโก้เว็บไซต์ รวมน้ำใจให้ทหารกล้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รวมน้ำใจให้ทหารกล้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนารวมน้ำใจให้ทหารกล้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 3
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบชุดสิ่งของอุปโภค 900 ชุด ในโครงการ “รวมน้ำใจให้ทหารกล้า 3 จังหวัดชายแดนใ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา