โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดอบรมจริยธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดอบรมจริยธรรม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดอบรมจริยธรรม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,290 คน โดยแบ่งแบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา