โลโก้เว็บไซต์ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนาวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2560
    เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 นายชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา นายดิลก  ประสานวรกิจกุล เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมงานวัน “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ปร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา