โลโก้เว็บไซต์ พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนาพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้แทนองค์กรภาครัฐและเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ และ มทร.ล้านนา นำโดย นายชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา