โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 28 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11
มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา